A tájékoztatás célja a hulladékgazdálkodási szolgáltatások színvonalának növelése, az átvett hulladékok minél nagyobb arányú hasznosíthatóságának elérése. Kiemelt feladatunk, hogy minél több hulladékot a lehető legtisztább állapotban, idegen anyagoktól mentesen, könnyen hasznosítható módon vegyünk át.

 

A hulladékok átvételi helye 5310 Kisújszállás, Külterület Kisrét. Kisújszállástól keleti irányban az Ecsegfalvai út mellett (Béla király út folytatása) a város határától 1 km-re.

 

Kisújszállás közigazgatási területén a konténeres hulladékszállítás díja 8.087,- Ft/forduló × 27% ÁFA = 10.270,- Ft/forduló. Karcagra történő szállítás esetén a konténeres hulladékszállítás díja 24.261,- Ft/forduló × 27% ÁFA = 30.811,- Ft/forduló.

 

Minden hulladékfajtára vonatkozóan, fokozottan felhívjuk a figyelmét, amennyiben NEM az előzetes egyeztetés szerinti hulladékot szállítanak vagy szállíttatnak be úgy többlet költséget számlázunk ki.

Például:

 • Átadáskor/megrendeléskor alacsonyabb árkategóriájú hulladék átvételére adnak megbízást (pl.: vasbeton 50×50×50 alatt), viszont a beszállítva magasabb árkategóriájú hulladék (pl.: vasbeton 50×50×50 felett) kerül. Ebben az esetben a beszállított hulladék teljes tömege után a magasabb árkategóriájú díj szerint számlázzuk, az átvételi díjat. Ennek oka, hogy, többlet válogatási munka merül föl, valamint a hulladékok hasznosíthatóságát nagyban megnehezíti.
 • A hulladékok idegenanyag tartalma 5%-nál több egy anyagáramban sem lehet pl.: betonnál föld, vagy szerves hulladéknál tégla, kő.

Ok.: a hulladékok hasznosíthatóságát nagyban nehezíti.

 

 • Az átadni/beszállítani kívánt építési bontási hulladék NEM TARTALMAZHAT még 5%-nál kisebb mértékben sem: fém, papír, műanyag, textil üveg, települési (kommunális) hulladékokat. Pl.: cementes zsákot, gipszkartont, fóliát, PET palackot, PVC csövet, munkás kesztyűt, stb.
 • Amennyiben vitás helyzet merül fel, a Hulladékkezelő telepen lehetőség van az álláspontok egyeztetésére, ennek eredménytelensége esetén a többletválogatás és/vagy az újbóli hulladék felrakodás költségét a megrendelő részére kiszámlázzuk és a további hulladék átvételt megtiltjuk.
 • A vitás kérdések mérlegelésére, a szükséges intézkedések megtételére, a megállapodás megkötésére a VGN Kft. részéről illetékes személyek: ügyvezető, műszaki vezető, hulladékgazdálkodási vezető.

 

 

 

ÉPÍTÉSI BONTÁSI HULLADÉKOK

 

 1. BETONTÖRMELÉK azonosító vagy EWC kód 170101/1. Átvételekor a beton szerkezeti vasat nem tartalmazhat. Idegen anyag tartalom 5%-nál nem lehet több (pl.: a rakodás során föld keveredik a beton törmelékhez).
 2. TÉGLATÖRMELÉK azonosító vagy EWC kód 170102. Idegen anyag tartalom 5%-nál nem lehet több (pl.: a rakodás során föld keveredik a tégla törmelékhez). A téglára ragadt vakolat vagy habarcs nem minősül idegen anyagnak.
 3. CSERÉP hulladék azonosító vagy EWC kód 170103. Idegen anyag tartalom 5%-nál nem lehet több (pl.: a rakodás során föld keveredik a cserép törmelékhez).
 4. FÖLD tisztán azonosító vagy EWC kód 170504. Idegen anyag tartalom 5%-nál nem lehet több (pl.: kő, beton, tégla). Ezen hulladék esetében az C pontban rögzítettekre külön felhívjuk a figyelmet.
 5. VÁLYOGTÉGLA azonosító vagy EWC kód 170904/3. Idegen anyag tartalom 5%-nál nem lehet több (pl.: a rakodás során tégla, beton keveredik a törmelékhez). A téglára ragadt vakolat nem minősül idegen anyagnak.
 6. TELEPÜLÉSI KOMMUNÁLIS HULLADÉK azonosító vagy EWC kód 200301. a Hulladékkezelő telepünkön NEM veszünk át. Amennyiben ilyen hulladékot kíván átadni, legalább 24-órával a szállítást megelőzően be kell jelenti. Nyilatkozattételre valamint aláírásra jogosult személynek irodánkba be kell fáradnia és a Karcagra történő átszállításhoz szükséges nyilatkozatokat megtenni. Karcagra történő szállítás esetében a hulladék elhelyezés díját a Nagykunsági Környezetvédelmi Nonprofit Kft., míg a szállítási díjat a VGN Kft. számlázza ki. (Szükséges adatok: név, cím, adószám, cégjegyzékszám, KSH szám, hulladék összetétele és azonosítója (EWC).

 

Beszállítható hulladékok és AZOK átvételi díjai:

Hulladéklerakóra beszállítható hulladékok típusai EWC Az elhelyezés NETTÓ díja

Ft/tonna

Az elhelyezés BRUTTÓ díja

Ft/tonna

1.   Tiszta, válogatott BETONTÖRMELÉK 17 01 01/1 500,- 635,-
2.   Tiszta, égetett agyag, építő anyag TÉGLATÖRMELÉK 17 01 02 500,- 635,-
3.   Tiszta, cserép CSERÉP 17 01 03 500,- 635,-
4.   Tiszta FÖLD, törmeléktől és kommunális hulladéktól mentes 17 05 04 500,- 635,-
5.   Tiszta VÁLYOGTÉGLA 17 09 04/3 500,- 635,-
6.   Tiszta KERÁMIA 17 01 03/1 500,- 635,-
7.   VEGYES ÉPÍTÉSI hulladék, kivéve veszélyes hulladék

(vakolat, tégla, cserép, kerámia, föld, vályog, beton, fém, üveg, műanyag építési bontási hulladék)

Kizárólag előzetes egyeztetés alapján + Karcagi szállítással

24.261,- Ft/f + 27 % ÁFA=30.811,- Ft/forduló

17 09 04/1 20.000,- 25.400,-
8.   TELEPÜLÉSI KOMMUNÁLIS HULLADÉK Kizárólag előzetes egyeztetés alapján + Karcagi szállítással 24.261,- Ft/f + 27 % ÁFA=30.811,- Ft/forduló 20 03 01 20.000,- 25.400,-