II. 1 A közfeladatot ellátó szerv feladatát meghatározó alapvető jogszabályok

II. 5. Közszolgáltatás bemutatása

II. 6. A közfeladatot ellátó szerv álltal fenntartott adatbázisok

II. 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

II. 10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

II. 11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok

II. 12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett vizsgálatok

II.13. Közérdekű adatok megismerésének rendje

II. 14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó statisztikák

II. 15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai